Garantie bij Circus JOJO

De garanties zijn onderhevig aan de voorwaarden die de fabrikanten stellen. 

Bij onregelmatig en/of foutief gebruik of reparatie door een onbevoegd persoon vervalt deze garantie.


Menu